วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

การจัดสวนแก้ว


การจัดสวนแก้ว


  ในการจัดสวนแก้ว มีข้อดีคือทำให้เราได้ฝึกสมาธิ  ในการเททรายลงในแก้ว และการจัดสวนแก้วยังทำให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นกัน